Археолози от ПУ показаха находките си от разкопки в Драгойново и Искрa

DSCF3664

 Монета на император Фока (602-610), керамични съдове от XII-XIII век, глава на железен боздуган, връх на стрела от X-XI век и стъклена гривна събраха в изложба студентите археолози от Пловдивския университет. Възпитаниците от катедрата по история изложиха фотографии и археологически артефакти от обектите Църквище – при с. Искра, и Хасара – при с. Драгойново, които са проучвали за поредна година това лято. Студентите, начело с научния си ръководител доц. Иван Джамбов, работят по разкриването на християнски храм и некропол около него, съществували в периода втора половина на Х – първа половина на ХІІІ век край Искра. Тази църква е част от средновековен град, чието име предстои да бъде уточнено.

 Археологическият обект при  Драгойново представлява късноантична крепост и средновековен манастир. Крепостта е функционирала в периода ІІІ – началото на VІІ век. Тогава има данни за разрушение и опожаряване, вероятно по време на някоя от славяно-аварските военни кампании. След прекъсване от три столетия, през Х век е построен манастир, за което говори изграждането на триконхалната църква с прилежащите й пристройки. Най-вероятно е имало и манастирски комплекс, а след разрушаването му на същото място възниква голям некропол, от който са разкрити над 80 гроба. По-късно – в началото на ХІV век,  в очертанията на тази църква е построена трета,  богато украсена със стенописи.

 „Разкпките са нещо изключително интересно. Вадим находките, мием парченцата керамика, а след това сглобяваме парченце по парченце съдовете – като пъзел. После проучваме подробно детайлите, за да ги класифицираме по периоди”, обяснява студентката Радослава Димова.

 В момента философско-историческият факултет подготвя разкриването на магистърска програма по археология.