Кандидатите трябва да са между 8 и 12 клас и да изпратят мотивационно писмо в срок до 10 октомври

Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ стартира записвания за новата, девета поред, учебна година.В Академията могат да се включат безплатно ученици от 8-ми до 12-ти клас. Записванията стават чрез сайта academy.bg, където е публикувано съдържанието на програмите. Те са специално изготвени за Академията и обхващат теми на съвременното изкуство, мислене, комуникации, общуване, философия и практика.

Записванията вече текат и учениците, записали се до този момент са от всички пловдивски гимназии . Крайният срок е 10-ти октомври.

Модерна академия на изкуствата „Синдикат”  обхваща програмите „Модерни методи на мислене и общуване”, „Модерна музика”, „Екранни изкуства”,  „Визуални изкуства на ХХ век”, „Графичен дизайн”, „Творческо писане” и „Практики на съвременната философия”.  От тази година има нова програма – “PR и реклама в областта на изкуствата”. Преподаватели са утвърдени в своята област именна – проф. д-р Галина Лардева, гл. ас. д-р Младен Влашки, Цанко Чавдаров, Лили Русковска, Анета Русковска, писателите Александър Секулов и д-р Антон Баев, журналистът Евгений Тодоров, гл. ас. д-р Вероника Келбечева, Йоханнес Артинян.

Обучението е интерактивно – с много видео материал, уъркшопове, практически занимания, тренинги и игри. Програмите надграждат тези в училище – разликата е, че няма оценки. В края на учебния период всеки ученик защитава личен или групов проект по съответната програма и получава удостоверение. Възможно е издаване на препоръка или уверение на български и друг език, което да послужи пред наши и чуждестранни университети. Учениците, завършили Академията, придобиват знания и умения, попадат в среда на приятели и съмишленици; включват се активно в културния живот на града, участват като доброволци в различни културни събития на Пловдив.

Първите осем учебни години са завършили общо 1 174 ученици. И тази година са предвидени публични лекции, свързани с различни области на изкуството, мисленето, психологията.