Приложението е резултат от международен проект, реализиран от Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив

Мобилно приложение измерва вниманието по време на урок, събирайки сензорни данни от учениците. То показва тяхното ниво на ангажираност, използвайки подобен на светофар индикатор. Камерата проследява лицето на детето и отчита червено, оранжево, жълто или зелено в зависимост от проявената ангажираност. Зеленото означава, че то е концентрирано в темата, а червено – че е неангажирано. Това позволява на учителя да разбере на кои подходи да заложи за разгръщане на пълния потенциал на всеки ученик и към кои деца да насочи подкрепата си в класната стая. Използването на приложението дава възможност за по-детайлна работа с деца с отчетливо изразени обучителни затруднения.

Приложението е резултат от международен проект, реализиран от Центъра за специална образователна подкрепа в Пловдив. В продължение на 40 месеца партньорски организации от Англия, Белгия, Сърбия, Турция и България работят по проекта „Мобилен педагогически асистент за развиване на значими пътища към персонализирано обучение“. Целта е оптимизиране на образователната подкрепа на учениците със СОП.

„Идеята е да бъдат предоставени на учителите и терапевтите набор от инструменти за подпомагане на оценката на вниманието на всяко дете, както и да се повиши осведомеността за значението на образователните технологии и внедряването на иновации“, пояснява директорът на ЦСОП Веселка Бакиш.

Експертите са разработили описателна карта на ефективни педагогически подходи с наръчник за обучители, пет мобилни игри и мобилно приложение с ръководство към него.

„Университет Нотингам Трент, координатор на проекта, публикува пет научни доклада, проследяващи напредъка и постигнатите резултати. Публикациите са в Интернационален журнал за компютърно и информационно инженерство, Британски журнал за образователни технологии, както и в сборници от конференции “EduLearn IATED” и “Афективно програмиране и интелигентно взаимодействие”, където печелим и наградата за най-добър доклад“, уточнява Бакиш.

Екип от специалисти на Центъра за специална образователна подкрепа е създал и виртуален сборник с практически задачи за ваканционна работа на своите ученици. Книжката съдържа подбрани занимателни упражнения, адаптирани за нуждите на деца със специални образователни потребности.

Идеята за разработването ѝ се заражда в отговор на интереса на децата към дигиталните образователни ресурси за периода на обучение в електронна среда от разстояние. Авторите адресират сборника и към родителите, в знак на признателност към тяхната ангажираност по време на образователния процес, особено в извънучилищна среда.