ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски посрещна партньорски училища по Национална програма „Иновации в действие“

Първолаци и второкласници показаха колко добре се справят с писането, четенето и смятането, и то в присъствието на гости от три училища. Откритите иновативни уроци се случиха в рамките на домакинството на ОбУ „Христо Ботев“ – Стамболийски по Национална програма „Иновации в действие“. Заниманията наблюдаваха ученици и учители от ОУ „Отец Паисий“ , с. Житница, ОбУ “Христо Ботев ” с. Семчиново, област Пазарджик и НУ „Цани Гинчев“ –  Бяла Слатина.

Децата от 3. и 4. клас представиха проектно-базирано обучение на тема „Пролетни празници“. Те показаха знания, умения, активност и  мотивация при изпълнение на поставените задачи. В последния ден от мобилността се проведе представителна изява, на която учителите и учениците представиха иновативни авторски материали, изработени от самите тях. Гостите бяха въодушевени от представената програма, която даде възможности за обмяна на идеи и работещи практики. Гост на събитието беше и Петя Катранджиева  – старши експерт по чужд и майчин език в Регионално управление на образованието.

ОбУ „Христо Ботев“ участва в НП „Иновации в действие“ за четвърта поредна година. То е включено в списъка на иновативните училища още през 2017 г. и прилага иновация по отношение на методите на преподаване и образователната среда. Ученици сами изработват дидактични материали, които им помагат по-лесно да овладяват геометричните фигури и таблицата за умножение, правописните правила, да се ориентират по географска карта и да разпознават национални ни герои.

„Колегите залагат повече на работни листове, отколкото на учебници, защото нашите деца са от уязвими групи, имат по-ниска мотивация за учене и не всички владеят добре български език, когато дойдат в училище. Затова е важно учебният материал да бъде представен на достъпен език, ако искаме да напредват. Ако не привлечем родителите като партньори, не можем да очакваме успех и редовна посещаемост. Каним ги да отбелязваме заедно празници и да участват в състезания, организираме изнесени родителски срещи, правим разяснителни кампании за предстоящото национално външно оценяване“, казва директорът Ива Пенкова.