Екипът на гл.ас. Рада Динкова спечели първо място с проект за по-интелигентна и по-опростена верига за създаване добавена стойност на плодовете и зеленчуците на най-голямото изложение за производство, иновации и творчество в Европа

Главен асистент Рада Динкова от Университета по хранителни технологии бе отличена на най-голямото изложение за производство, иновации и творчество в Европа, което събра над 100 000 участници. На него бяха представени концепции и прототипи на продукти с потенциал да облекчат различни проблеми с мащабно въздействие върху обществото. Преподавателят от УХТ беше част от All in a NUT shell, изцяло женски екип, който получи първо място в EIT Food MAKEitFRUVEG MAKEathon. За награда участничките представиха своя проект на Maker Faire Rome 2020.

Динкова участва в разработката заедно с Engelinda Janse van Rensburg (мениджър по качеството в Ceres Fruit Processors Ltd – Южна Африка), Begüm ÖNAL (постдокторант в AZTI – Турция), Faiza Wahab (администратор и финансов служител в Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Пакистан) и Marta Szumiata (хранителен технолог – Полша).

Проектът, съфинансиран от Университета във Варшава и EIT Food и ръководен от Университета в Кеймбридж, дава възможност на предприемачите от агрохранителния сектор да изследват и развиват нови бизнес идеи и продуктови концепции, които биха могли да помогнат приемът на плодове и зеленчуци да стане по-устойчив не само по време на COVID-19, но и при бъдещи смущения на пазара – климатични промени и други пандемии.

MAKEathon е международно събитие, което събра над 30 участници от 21 държави с различен произход. То се проведе онлайн във Варшавския университет. По време на MAKEathon шест екипа работиха по концепции и прототипи на продукти, които имат потенциала да облекчат различни проблеми с мащабно въздействие върху обществото, осигурено от няколко играчи от сектора на плодовете и зеленчуците, които са в основата на това по-широко предизвикателство.

За EIT Food

EIT Food е една от най-големите инициативи, свързани с храните в световен мащаб. Като част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), тя свързва партньори от водещи фирми, университети и изследователски центрове в цяла Европа.

EIT Food цели да трансформира европейската хранителна система, като я направи по-добра за здравето на хората и околната среда, да даде възможност на иноватори, предприемачи и студенти да разработят решения от световна класа за предизвикателствата в областта на храните, да ускорят иновациите.