Изкуство, образование, култура, околна среда, подпомагане и развитие са направленията, по които младежите могат да предлагат проекти за финансиране

Младежки център Пловдив стартира инициатива, с която да стимулира младежи от 15 до 29 години от Пловдив, Сопот и Хисаря да предложат и реализират инициативи с обществена и социална значимост. Темите на конкурса са разнообразни и са свързани с човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.

Конкурсът има за цел да мотивира младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Регламентът е изготвен от консултативен съвет, съставен от младежи от Пловдив, подготвени и обучени от менторите по проекта.  Получените предложения ще бъдат разгледани и оценени от жури.

Конкурсът е разделен на 6 етапа за кандидатстване, като ще бъдат одобрени общо 40 младежки инициативи за период от 36 месеца. Проектът е насочен към реализация на събития по следните направления: Изкуство и занаяти, Образование и наука, Културни и познавателни активности, Опазване на околната среда, Подпомагане и развитие.

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да откриете тук: http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/about#.Xzo3W1Qzbcs

Крайният срок за подаване на предложенията е 20 септември 2020 г.