Младежи от Португалия, Белгия, Германия, Финландия, Румъния, Люксембург, Словения, Ирландия и България дебатират мястото си в обществения и културния живот

В Младежки център Пловдив стартира четвъртото международно обучение на екипи на центровете със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. В периода 13-17 май младежки работници от Португалия, Белгия, Германия, Румъния, Финландия, Люксембург, Словения, Ирландия и България се събират заедно, за да обменят идеи и опит по посока активното ангажиране на младите хора в обществения и културния живот.

Основната цел на обучението е да се надградят уменията на образователните екипи на младежките центрове със „Знак за качество“ по отношение на предоставяне на качествени услуги в областта на образованието за човешки права, както и да се затвърди изграденото сътрудничество в мрежата.

„Радваме се, че сме тук точно в този период, защото през май се навършват 27 години от членството на България в Съвета на Европа. Също така отбелязваме 10-тата годишнина от създаването на програмата за „Знак за качество“ за младежки центрове, както и 70-та годишнина от създаване на Съвета на Европа“, подчерта Гордана Бержан, директор на „Европейски младежки център Будапеща“ и координатор на програмата за „Знак за качество“.

„България е първата държава, в която са наградени два младежки центъра със „Знак за качество“. Продължаваме да работим и да развиваме младежката политика, за да предадем добрия опит на следващите центрове, които искаме да изградим“, коментира Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми” към МОН.