Ученици от биологичната паралелка на СУ „Пейо Яворов“ представиха проекта си на обучителен семинар за малките учебно-изследователски общности към БАН

С проучване на флората и фауната на Младежкия хълм, систематизиране и популяризиране на видовете са се заели ученици от паралелката със засилено изучаване на биология на СУ „Пейо Яворов”. Моментните резултати и резюме на проекта си „Мисия Младежки хълм“ те представиха на обучителен семинар на малките учебно-изследователски общности към БАН. Училището е едно от 20-те в страната, което работи по програма на БАН и МОН за създаване на малки учебно-изследователски общности към Ученическия институт на Българската академия на науките.

Яворовци  работят на терен на най-високото от днешните шест тепета на Пловдив, известно още като Джендем тепе. Преподавателят по биология Танчо Агушев се спрял на този обект, заради уникалното геоморфологично образование, богатия растителен и животински свят. Хълмът все по-често се използва за масови публични прояви, които са реална заплаха за унищожаването на уникални ендемични растителни видове, предупреждават в презентацията си младите изследователи. Те ще популяризират резултатите от проучването си като изготвят презентация,  брошура и каталог на видовия състав на Младежки хълм. След приключване на проекта Яворовци ще представят данните от изследването си на есенната сесия на Ученическия институт на БАН.

Андрея Кисиленко, Анелия Братанова и Виктория Янева, ученици от биологичната паралелка, взеха участие в семинар в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади на МОН. В рамките на обучението те усъвършенстваха своите комуникационни и презентационни умения, добиха нови знания за прилагането на изследователски методи.

Учениците имаха възможност да разговарят със зам.-министъра на образованието Карина Ангелиева и учени от БАН, които се включиха в програмата на семинара.