„Важно е не само да изградим материалната база за STEM обучението, но и да развием уменията, за да я използваме максимално ефективно. Разполагаме със сериозни средства, но без разбиране за важността на този процес, няма да постигнем целта за качествена промяна на системата“. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при на откриването на обучение за училищни директори от страната за внедряване на съвременни методи на преподаване в образователната система. Гост на събитието е американският специалист в областта на STEM преподаването – Антоанета Стич от Университета Питсбърг.

Над 1000 училища вече са подали концепции за изграждане на STEM среда, за което е предвидено финансиране от близо половин милиард лева в Плана за възстановяване и устойчивост. Заедно с подготовката на проектите е много важно да подготвим и учителите и директорите, които ще работят в тези кабинети, подчерта проф. Цоков.

По думите му, новата среда предполага и нов начин на взаимодействие, в това число съвместно преподаване и съвместно оценяване, затова българските учители трябва да бъдат подготвени за тази трансформация.

Ще се инициират промени в нормативните актове, за да се гарантира основата на STEM обучението, което трябва да подобри връзките с бизнеса и да насърчи повече български деца да избират инженерни специалности, важни за пазара на труда.

Антоанета Стич представи американския опит и акцентира на връзките между образователната система и бизнеса.

„Това е една от причините за важността на този вид преподаване – защото то формира умения, които надграждат теоретичните знания“, подчерта тя. Представителят на Университета Питсбърг акцентира колко е важна правилната подготовка на учителите, тъй като „те трябва да могат не просто да преподават знания, но и да развиват умения в учениците“. Според нея промяната е много по-лесна, отколкото изглежда, защото учителите обичат своите ученици и биха направили всичко за тяхното по-добро бъдеще: трябва само да бъдат убедени, че STEM преподаването е най-доброто за децата.