51172

Министерството на образованието и науката разработва механизми за намаляване на ножицата във финансирането на специалностите в университетите, съобщи днес министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Тя обясни, че държавната субсидия на направление „Медицина“ е 10 пъти по-голяма от тази на „Педагогика“. За сравнение в ЕС разликата между най-ниско и най-високо финансираните специалности е 6 пъти. Министър Кунева заяви, че при срещата си със Съвета на ректорите финансирането на висшето образование е било основна тема и припомни, че план-приемът за тази академична година е бил редуциран с 9000 места.

„Министерството има за цел да въведе критерии за качество и за доказване на нуждата от разширен прием, така че пазарът на труда да срещне пазара на образованието. В пазара на образование има големи възможности за реализация на специалности като право, икономика и туризъм. Ако видите пазара на труда, едва 20% от завършилите туризъм са се реализирали. Университетите трябва да преценят кои са добрите им специалности и кои не дават добра реализация. Нашето желание е да стимулираме най-добрите. Висшето образование има една цел – след ползотворно учене да си намериш работа“, добави Кунева.

В представения от нея доклад за ученето през целия живот преди няколко дни българинът престава да учи на 31-32 години, което било лош  белег за икономиката.