При евентуален нов кабинет ще разчитам на приемственост, защото остават нерешени задачи. Това каза министърът на образованието акад. Николай Денков днес в Пловдив. Той взе участие в националната конференция „Език свещен“ в Пловдивския университет.

“Имаше приемственост при поемането на МОН от предишния министър и ще направим всичко възможно пак да е така, ако се стигне до това. Наше задължение е да го осигурим за всеки следващ министър, защото задачите са много и разнообразни“, заяви акад. Денков. И ги раздели в две групи. Едните са текущите – подготовка на следваща учебна година, финансови параметри за училища и детски градини. Другите са стартиралите сериозни реформи  за промяна в учебните програми, промяната в контролните механизми във висшето образование.

„Това са задачи, които изискват месеци работа. Много се надявам, който и да е следващият министър, да продължи тези реформи, защото системата има нужда от тях”, уточни Денков.

Запитан как гледа на варианта за нов кабинет в рамките на това Народно събрание, акад. Денков отговори, че е възможен, но въпросът е каква ще е неговата цел.

“Ако целта е да се върнем към предишни практики и предишен начин на упражняване на властта, лично аз бих го смятал за вреден за България. Ако продължим, научавайки си уроците, да променяме средата и законите, така че да има правова държава, да бъде средният бизнес по-уверен и хората да са по-спокойни, че държавата има грижа за тях – със заплати и пенсии, които опитваме да променим…Тогава това има смисъл и няма значение името на премиера и името на конкретен министър”, поясни министърът.

Относно сливането на висшите училища той уточни, че на последното заседание на работната група преди 10 дни е бил представен международният опит, а в момента в нашия Закон за висше образование няма възможност за обединяване, а за закриване или сливане. Затова е представена концепция как да се промени Законът за висше образование, за да позволи такова окрупняване на висши училища.