Изпратили сме нашите очаквания за бюджета за образование за 2022 г. към Министерството на финансите и сме поискали увеличение на учителските заплати, за да бъдат в рамките на това, което е записано в коалиционното споразумение – около 125% от средната работна заплата. Това каза днес министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.

Заявката била одобрена на проведения миналата седмица Отраслов съвет със социалните партньори. Те подкрепили предложението за 13,5-процентно увеличение.

„Заявили сме допълнителни средства за транспорт – за училищни автобуси, за извънкласни дейности, за квалификация на учителите, както и за справяне в кризисни ситуации. Разговорът за бюджета за образование за 2022 г. предстои“, каза министър Денков.

В отговор на въпрос дали ще има пари за безплатните учебници от 8 до 12 клас, образователният министър заяви, че това е питане към министъра на финансите.

Заявено е също увеличение на издръжката във висшите училища, тъй като има недостиг на средства за заплати за непедагогическия персонал . МОН е поискало също по-висок размер на стипендиите за студентите и докторантите.

На въпрос дали вече има консенсус за намаляване на лятната ваканция и за увеличаване на пролетната или на есенната, образователният министър отговори, че този разговор предстои. “Ако стартира тази инициатива за промяната на срока, той ще започне от септември следващата учебна година. Има време и всички трябва да бъдат убедени, че правим най-доброто за учениците”, коментира министър Денков.

Попитан ще има ли промяна в учебните планове, той каза, че първо трябва да бъде уточнено откъде ще започва тази промяна – дали от корекция се нуждаят учебните планове или и учебното съдържание.