Всеки бъдещ учител трябва да изкара стаж в „трудно“ училище по време на следването си – да работи с деца от семейства без отношение към образованието или да преподава на ученици със специални потребности. Студентите да придобиват такъв опит отделно от стажа си в базовите училища, които по принцип са най-добрите в системата.

Това препоръча министърът на образованието и науката акад. Николай Денков по време на националната конференция „Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда“, организирана от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Трябва да се работи за повишаване на качеството на образованието във всички училища, изтъкна акад. Денков. „Да започнем с ранното детско развитие – още от яслите и детските градини да се осигури грижа за всяко дете, независимо какъв е социалният му статус. Тук влизат не само безплатните ясли и градини, но и безплатните учебници, храна, общежития, безплатните електронни ресурси и достъп до тях“, обясни министър Денков. Той припомни, че тази есен ще заработи облакът с електронни ресурси на МОН, който трябва да предостави онлайн обучителни материали на всички – с видеосъдържание, тестове, забавни игри, възможност за обмяна на опит и между учениците, и между учителите.

„Тогава вече ролята на частните уроци ще стане съвсем различна. Надявам се един ден те да станат излишни“, коментира министър Денков.

Очакванията са националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ да повиши интереса към училището сред децата, които сега трудно влизат в час. Предстои към извънкласните занимания по спорт и изкуства да бъдат добавени такива по наука и технологии, които да се провеждат във вече създадените STEM кабинети.