Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпореди цялостна проверка в СУ „Найден Геров“. Възложен е пълен одит на училището, Регионалното управление на образованието в Пловдив и дирекция „Организация и контрол“ в МОН.

Според известното до момента в СУ „Найден Геров“ са писани оценки на ученичка, която е загубила живота си. Практиката продължавала с месеци и в нея са се включвали няколко учители. Според днешното прессъобщение от пресцентъра на МОН основното съмнение е, че нарушението е направено, за да се получава държавна субсидия за съответния ученик и/или за да не се допусне разформироване на паралелката.

РУО – Пловдив установява нарушението, изисквайки обяснения от директора и допълнителни квалификации за училищния състав. Без коментари от съответната дирекция в МОН докладът стига за одобрение до министъра. В тази ситуация проф. Галин Цоков възлага нов цялостен одит на всички звена, допуснали казусът да остане без никакви реални действия. На база на комплексната проверка министърът очаква да се даде и категорично становище дали случаят не следва да бъде предоставен на вниманието и на прокуратурата.

„Този случай не само е извън моралните норми, но и дава индикация за притеснителен формализъм, който се допуска на различни нива в системата на образованието. Ще бъде проучен в детайл всеки аспект и всяко взето отношение от експертите на всички нива“, подчерта министър Цоков.