“Над 90% от завършилите се реализират успешно в ИТ сектора, а Пловдив се утвърждава като един от най-продуктивните центрове”, подчерта националният координатор на програмата проф. Ивайло Старибратов

През последните шест години над 5 500 ученици са преминали обучение по приложно програмиране и голяма част от тях вече са успешно реализирани на пазара на труда. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на церемонията по завършване на четвъртия випуск на Национална програма “Обучение за ИТ умения и кариера”, която се състоя в двора на Етнографския музей в Старинен Пловдив. Той връчи грамоти на учениците с отличен успех от тазгодишното ѝ провеждане.

„През тази година са обучени 201 ученици, от които 192 са се дипломирали и са получили свидетелство за валидиране на професионална квалификация в областта на приложното програмиране“, съобщи проф. Цоков. Той връчи дипломите на 50 отличници и грамоти на техните обучители за постигнати резултати.

„Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ е практическо изражение на думата „партньорство“. Между институциите, бизнеса, академичните среди и училищата“, подчерта проф. Цоков. Много от учениците, преминали през програмата, вече работят в ИТ компании или продължават обучението си в тази сфера. Затова и държавата ще продължи да подкрепя тази инициатива, по която до момента са инвестирани около 2 млн. лева – устойчиви инвестиции, които тепърва ще дават плодове.

“За мен тази програма показва, че още преди 6 г. са предвидени потребностите на образование 5.0. – да има обучение, насочено към овладяване на професии на бъдещето и което е предпоставка за изграждане на мрежи от партньорства”, допълни министърът. И подчерта, че подобни успешни примери трябва да се използват и в други области и моделът им да се мултиплицира.

“Над 90% от завършилите се реализират успешно в ИТ сектора, а Пловдив се утвърждава като един от най-продуктивните центрове”, подчерта националният координатор на програмата проф. Ивайло Старибратов. Той обясни, че учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ бизнеса, висши училища и професионални гимназии. Обученията се организират от пет центъра – в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас, а се провеждат в над 40 изнесени центъра в различни населени места в училища и университети. В преподаването се включват и специалисти от ИТ сектора и от висши училища, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците. Осъществяват се и стажове във фирми.

Програмата осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI и ХII клас. Те участват в програмата през свободното си време – през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Учениците, които през 2023/2024 учебна година ще бъдат в Х или в XII клас, могат да се включат в програма за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“ чрез регистрационната форма публикувана тук. Те могат да се регистрират до 9 септември.