По данни на МОН голяма част от проявите на агресия в клас са от деца с проблеми в семейството

„Един от начините за подобряване на всички дейности в образователните институции за справяне с насилието и агресията е по-тясната работа с родителите и семейството. Без тяхната подкрепа няма как да променим средата в училищата и тя да стане по-сигурна“. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков посреща представители на Национална мрежа на децата (НМД), в която членуват граждански организации, които работят за деца и семейства в цялата страна.

Данните на МОН показват, че голяма част от проявите на агресия в училище са от деца с проблеми в семейството. Затова родителите трябва да се привличат по-активно към училищния живот.

„Диалогът е много важен – всички сме заинтересовани децата и учениците да се развиват и да се чувстват по-добре“, подчерта проф. Цоков. И добави, че целта е да се работи върху социалната и емоционална интелигентност на учениците.

Министърът обяви, че се подготвят ред промени, насочени към формиране на умения и компетентности на учениците, които да ги направят по-успешни и щастливи и подчерта, че за тези промени е много важно да се чуе становището на гражданските организации, които работят с училища и родители.

Ръководителят на НМД Георги Богданов адмирира намерението за промяна на учебното съдържание. От организациите определиха като изключително важно изработването на рамка за качество на образованието, на обучението и грижата в ранна детска възраст, училищното лидерство, квалификацията на учителите и училищната среда, от която зависи здравето и благополучието на децата. Сред коментираните въпроси бе необходимостта от преминаване към едносменен режим, както и грижа за психичното здраве на учениците и на учителите.

Тема на разговора бе необходимостта от гарантиране на еднакво висок стандарт за всички деца и ученици – в малките и в големите градове. Министър Цоков акцентира, че в новия бюджет са предвидени средства за образователни дейности с деца от уязвими групи, като са осигурени възнаграждения за образователни медиатори, социални работници и помощници на учителите, които да подкрепят децата и те да повишават резултатите си. Друг акцент в дискусията бе заложеният в правителствената програма приоритет за грижа за ранното детско развитие.