pensionirane-uchiteli-reforma

“Очаква се през следващите осем-девет години 50% от учителите да навлязат в пенсионна възраст. Има резерв на пазара на труда, който може да се използва. Има и възможност пенсионираните училите да продължат да преподават. Една от задачите на Министерството на образованието и науката е да използва този ресурс, като изработи специална програма за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст. Такива програми има в други страни, където преподавателите се използват на различни длъжности с по-ниска ангажираност като хорариум и задължения”, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той намекна за подобна идея в Пловдив след Съвета на ректорите в Аграрния университет и я повтори във Велико Търново, където се срещна с млади преподаватели.

“Винаги ще имаме нужда от добри учители.  Въпреки че заради напредъка на технологиите много професии може да изчезнат, професията учител ще продължи да съществува и да бъде най-важната. В момента възрастовата структурата е дебалансирана. Ние осъзнаваме това и провеждаме политики за мотивиране на младите хора за включване в педагогическо образование и педагогическа професия. Виждал съм училище да работи без сграда, но не и без учители“, каза още менистър Вълчев.

За да бъде преодолян недостигът на учители, ще бъде продължена политиката по преструктуриране на приема и финансирането в системата на висшето образование. Тя вече дава резултати, след като за последните четири години студентите по педагогика са се увеличили с близо 20%, а тези по икономика и администрация и управления са намалели. „Професионални направления „Педагогика” и „Педагогика на обучението по..” са приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища – по-голям прием и по-голямо финансиране за тези специалности. Тази практика вероятно ще бъде разширена и към хуманитарните професионални направления като история и филология, които също подготвят учители“, посочи министър Вълчев.

Той увери младите учители, че доброто отношение към тях е управленска и държавническа отговорност, както и че правителството ще инвестира в развитието им. Министърът посочи, че ще разчита на преподавателите да помагат на децата, които не получават достатъчно подкрепа от семействата си. В момента се работи по промяна на част от образователните стандарти, за да бъдат облекчени учителите от бюрократичната дейност и бумащината. „Сформирали сме работни групи. Ще направим промени и ще създадем възможност педагогическите специалисти да се концентрират върху същинската си работа – възпитание и обучение на децата и учениците“, добави Красимир Вълчев.

Министърът смята, че педагогически специалисти трябва да стават учениците, които завършват гимназия с по-добри резултати. „Международните анализи показват, че това е ключов фактор. Ако има учители с по-добри образователни резултати, те ще преподават по-качествено. Те могат най-много да помогнат с възпитание, образоване на децата и интегриране на учениците от уязвими групи“, каза още той.