Набирането на средства под формата на дарения трябва да е доброволно, няма как настоятелствата да решават за всички, напомня в навечерието на новата учебна година Красимир Вълчев

Събирането на средства от родителите за материали и консумативи за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжка на обучението нямат правно основание. Родителите имат задължение да плащат само нормативно регламентирани такси. Това се казва в писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев до РУО и директорите на детски градини и училища на прага на новата учебна година. Той е категоричен, че ползването на настоятелствата за събиране на суми не може да бъде определено като изпълнение на дадените от закона права за осигуряване на допълнително финансиране. Събирането на средства под формата на дарения трябва да е доброволно, се уточнява в писмото. Взимането на решение от органите на настоятелството или ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. Ако някой родител реши да дари, то името му се записва в специална книга за дарения на училището, където се отбелязва видът, количеството, стойността, номера и датата на счетоводния документ за получаване на дарението. Освен това се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.

Такса за охрана бе поискана в много училища още на първите родителски срещи. Сумите, естествено, се събират от настоятелствата. Родителите недоволстват, че трябва да се бръкнат по 20 лева на ученик, а някъде и 30. В „Душо Хаджидеков” родителите масово се противопоставиха, тъй като миналата година събрали средства, а накрая се оказало, че охрана няма и, без никой да ги попита или уведоми, парите отишли като дарение за модернизиране на втората сграда – бившето „Георги Бенковски”. Те са на мнение, че училището разполага с достатъчен брой ученици, за да си позволи да плати за охрана от бюджета. Още повече след инцидента с пласиране на наркотици в края на миналата учебна година. Тяхното искане е за жива охрана.

Допитване на “Уча в Пловдив” показа, че повечето училища успяват да заделят пари от бюджета за един охранител, за заплата на втория обаче не стигали.

За да сключим договор с лицензирана фирма, трябва да можем да си позволим да плащаме заплата на охранител, която, заедно с осигуровките, е поне 600-700 лева. Един човек на 8-часов работен ден обаче не може да покрие целия учебен процес, така че трябва втори, обясняват директори.

Липсата на жива охрана често превръща в обект на атаки школските дворове. Младежи редовно влизат да играят футбол. Оградите са достатъчно ниски, за да бъдат прескочени и външни хора безпрепятствено да вилнеят на територията на двора. За да гарантират безопасността на децата, директорите са осигурили видеонаблюдение, но има школа, които тепърва ще поставят.