По-добро планиране на дейностите, свързани с обновяване, поддръжка и управление на информационните ресурси в системата на образование науката. Това бе основна тема на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на електронното управление Александър Йоловски. Двамата обсъдиха и възможността за по-оперативно съгласуване на е-проектите, които са в ход.

“Сред основните приоритети на екипа на МОН е намаляване на административната тежест в целия сектор и се надявам да набележим заедно и мерки за внедряване на повече дигитални решения в този процес”, подчерта проф. Цоков. И добави, че ще разчита на експертизата на МЕУ в процеса на внедряване на повече иновации в обучителния процес.

Министър Йоловски увери проф. Цоков, че екипът му може да помогне с консултации и предоставяне на спецификации за оборудване, както и за постигане на по-добри пазарни условия при закупуване на информационни технологии.