Детските градини в “Тракия” получиха парите още в първия месец на годината. Не по-малко от 260 лева са сумите за непедагогическия персонал

15_184

Не по-малко от 360 лева трябва да получат учителите за представително работно облекло за новата календарна година, обявиха синдикатите. Сумите, заложени в Колективния трудов договор на местно ниво, са същите като миналата година. Минимум 260 лева се полагат на непедагогическите специалисти, в това число и главния счетоводител на учебните заведения. За разлика от предходни години, когато се искаха фактури за купено вече облекло, които да бъдат осребрени, тази практика отпадна. Сумите се дават с уговорката изборът на дрехи да е съобразен с деловия вид, съответстващ на служебното положение.

Директорите, които преценят, че имат достатъчно средства в делегирания бюджет, могат да дадат и по-големи от заложените в КТД суми. Школските шефове също имат право на минимум 360 лева, както педагозите, се казва в Наредба 14 от 16 ноември 2016 година за представителното облекло в системата на предучилищното и училищното образование, която влезе в сила от 1 януари 2017 година.

В детските градини в “Тракия”, както и в някои училища, парите за облекло вече са получени. В наредбата няма фиксиран срок за изплащане на средствата, но обичайно това става в първите месеци на годината. Очакванията са през февруари служителите в просветната система да се разпишат срещу по-високи заплати, според заложеното увеличение от януари. След като месечните възнаграждения вече ще се получават за изтекъл месец, завишението ще се усети с февруарското плащане.