Разширеното пространство за хранене в СУ "Проф. Асен Златаров" - Първомай.

Повече от един вход, поетапно започване на учебните часове, еднопосочно движение, отказ от кабинетната система и по график в стола – част от мерките в условия на пандемия

Училищата ще трябва да правят два пъти дневно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове. Това препоръчаха вчера инспектори от РЗИ на съвещанието с училищните директори от Пловдив и областта, организирано от Регионалното управление на образованието. При наличие на потвърден случай на COVID-19, дезинфекция трябва да се осъществява четири пъти на ден.

Друго изискване е класните стаи да се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на учителската, физкултурния салон, лабораториите, работилниците. Повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите трябва да се дезинфекцират във всяко междучасие. В санитарните помещения е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия.

„Повечето педагогически съвети са взели решения да бъде отворен повече от един вход, за въвеждане на еднопосочно движение, поетапно започване на учебните часове и междучасия по различно време. Съставен е график за посещенията в стола. Тези, които работят по програмата за осигуряване на плодове, зеленчуци и мляко, ще разпределят продуктите в класните стаи. Много родители са заявили, че ще изпращат приготвена вкъщи храна за закуска или обяд на децата си, за да не се получава струпване пред павилионите. Външни лица няма да се допускат в сградите на училищата”, обобщава началникът на РУО Иванка Киркова.

Тя обаче категорично възразява срещу нестандартната мярка, избрана от пловдивско частни училище, а именно в класната стая да се влиза през прозореца по дървена стълба. Въпреки заявката, че до децата ще има учител, който да ги поема, за да се качат и слязат безопасно. Според Киркова в училището се обучават малко ученици, то разполага с повече от един вход, така че да се спазят противоепидемичните изисквания и да не се предприемат рискови действия.

Маската или шлемът ще бъдат задължителни в общите закрити части на учебната сграда – фоайета, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотеката, както и в училищния автобус. Носенето на предпазни средства в класната стая от учениците е по желание, но е задължително за учителите.

„Изключително много разчитам на подкрепата на органите на МВР, които да регулират реда и движението в началото и в края на учебните занятия. Всеки директор може да се свърже със съответния инспектор по район и да поиска съдействие при нужда”, поясни Иванка Киркова.