Минималната стипендия скача от 85 на 120 лева, или с 41%. Мотивите за увеличението са повишените разходи за издръжка на живот заради инфлацията. Премиерът акад. Николай Денков обяви, че студентските стипендии ще бъдат увеличени от 1 октомври, като за целта са отделени 6 млн. лева. Максималната стипендия ще бъде 200 лева вместо досегашните 180, или 11% повече.

За последните 3 години броят на българските студенти, получаващи стипендии, е бил средно около 27 000 на семестър. Средният размер на месечните стипендии (за всички видове стипендии, чийто размер не е предварително фиксиран) е нараснал от 109 лева през зимния семестър на учебната 2020/21 г. до 128 лева през летния семестър на 2022/23 г.

Предвижда се и увеличение на максималния размер на помощите и наградите, които ректорите могат да отпускат на студенти за техни успехи в учебната, научноизследователската и други дейности – от 300 на 400 лева. От 100 на 140 лева пък се повишава допълнителната стипендия, която се дава на студенти с отличен успех на матурите.

Студентите в държавните висши училища ще могат да получат увеличените си стипендии след като просветното министерство предложи промени в постановлението, което определя размера им. Общественото му обсъждане е до 26 октомври, което предполага изплащане на сумите в началото на ноември.