ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ спечели в секторите „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“

Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ се сдоби с две акредитации по програма „Еразъм+“ и така се оказа единственото училище в селекцията на Центъра за развитие на човешките ресурси, което спечели в секторите „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“. Присъдените акредитации дават право на училището да кандидатства с проектни предложения в рамките на програмата за периода 2022-2027 г., признавайки качеството на реализираните предишни.

„Акредитациите ще дадат възможност на ученици и преподаватели от гимназията да пътуват в Европа през следващите пет години. Те ще могат да провеждат ученически стажове, летни практики, обучения и да споделят опит в сферата на професионалното и дуалното образование. Колегите ще се включват в образователни мобилности“, поясни директорът Анета Чилингирова. Целта е учениците да натрупат достатъчно знания и практически умения, които да ги направят конкурентни на пазара на труда.

През тази учебна година училището работи по Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Училищно образование”. Проектът „Знание без граници“ предвижда четирима педагози да се включат в обучения за подобряване на езиковите си компетентности и въвеждане на модерни технологии в процеса на обучение. Курсовете са „Творчеството като ключова компетентност на 21 век“ в Малта и „ Уики инструменти в клас“ в Корфу, Гърция.