Професионалната гимназия по механотехника “Проф. Цветан Лазаров” и СУ „Св. Климент Охридски“ ще приемат учениците до приключване на реконструкцията

От началото на втория срок на настоящата учебна учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника ще провеждат учебните си часове в други училища на територията на града. Преместването се налага заради предстоящия ремонт на сградата на гимназията, която получи финансиране от 6 млн. лв. по различни програми на МОН и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Професионалната гимназия по механотехника “Проф. Цветан Лазаров” и  „Св. Климент Охридски“ ще са двете училища, които ще приемат 1092 ученици до края на ремонта, който се очаква да завърши до края на лятото следващата година. Двете училища са избрани като най-подходящи след разговори с родителите и учителите.

На работна среща между кмета на район „Централен“ Георги Стаменов, началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова и директорите на учебните заведения бяха обсъдени и подробности по преместването. 16 паралелки 8. и 9. клас ще учат в СУ  „Св. Климент Охридски“, а 26 паралелки 10., 11. и 12. клас в гимназията по механотехника.

Директорът на гимназията по електротехника Камелия Стоянова поясни, че с оглед безопасността на учениците се налага преместването им в други учебни заведения. Тя сподели, че общественият транспорт, с който пътуват деца от съседни населени места, е основен проблем.

„В район „Централен“ се намират най-голям брой училища в града. Текущите ремонти затрудняват допълнително достъпа до образователната инфраструктура в центъра. Поемам ангажимент да проведа необходимите разговори с областната администрация и колегите от общината за актуализиране на линиите от градския транспорт и съобразяването им с вътрешните премествания, които правим и в момента“, заяви Стаменов и допълни, че ще съдейства на директора на СУ „Св. Климент Охридски“, което попада е непосредствена близост до пробива на Централна гара, за допълнителни дейности необходими за обезпечаването и безопасността на учебния процес.

За училищата предстои да синхронизират с РУО графици за дежурства, продължителност на часовете и разпределяне на отговорностите за безпроблемно протичане на занятията.

След приключване на ремонтите Професионалната гимназия по електротехника и електроника ще се превърне в център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Паралелно с това ще бъде ремонтирана основната й сграда, където ще бъде подменена парната инсталация, ще има нова елинсталация, която се проектира в момента. Предстои топлоизолация, подмяна на дограмата и боядисване. По програмата на МОН в училището ще бъде изграден и нов физкултурен салон.