Местата за ясли и детска градина се оказаха двойно по-малко от кандидатите, показват резултатите от текущото класиране. Участие в него взеха 823 деца, които се бореха за 476 места.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 571. За първа възрастова група заявления за участие бяха подадени за 107 деца, за втора – 50, за трета група – 56 деца и 39 деца кандидатстваха за четвърта група.

Класирани бяха общо 259 от кандидатстващите –138 деца за детските ясли, 38 – за първа група, 26 – за втора, 32 – за трета група и 25 за четвърта група. Класираните следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли в срок до 21. септември.

Следващото класиране е на 3 октомври. Свободните места ще бъдат публикувани до 25. септември. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.