Записаните първокурсници след второ класиране са 2745 по държавна поръчка и 444 в платено обучение

3189 нови студенти, от които 2745 по държавна поръчка и 444  платено обучение са записани в Пловдивския университет след второ класиране, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Антон Илиев. Днес вузът обявява трето класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 24 до 26 юли включително.

Паралелно с трети тур ПУ обявява и допълнителен прием за по-атрактивни специалности, към които има голям интерес.

След първо класиране университетът отчете най-голям брой нови студенти в професионалните направления „Филология“, „Педагогика на обучението по…“, „Педагогика“, „Право“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „Химически науки“ и „Биологически науки“.

На втори тур в направление „Филология“ местата са попълнени до 92.96%, от тях платено обучение са избрали 11. Запълнени изцяло са местата в специалностите „Лингвистика с бизнес администрация“, „Приложна лингвистика с английски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика с френски език и втори чужд език“, „Приложна лингвистика с испански език и втори чужд език“. Между 1 и 7 свободни места има в специалностите „Английска филология“ – 6 незаети от общо 95, „Балканистика“ – 1 незаето място, „Българска филология“ – 2 свободни места в редовна форма и 6 в задочна, по две свободни места в „Лингвистика с маркетинг“, „Лингвистика с информационни технологии“ и „Приложна лингвистика с немски език и втори чужд език“. Статистиката до момента показва и две незаети места в редовно и 1 в задочно обучение по „Руска филология“ и 7 – редовно, свободни за „Славистика“.

С голям брой записани студенти е и професионално направление „Педагогика“. До момента има 366 първокурсници за редовно обучение и 65 – за задочно, или общо 86.2% от обявения държавен прием. Запълнена нацяло е специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“. Заети са 104 от всички 120 места в редовна и 65 от 70-те места в задочна форма  на „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Между 4 и 13 са свободните места в останалите специалности от направлението – „Начална училищна педагогика“, „Педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“.

В направление „Педагогика на обучението по…“ са запълнени 303 от всички 370 места в редовна и всички 71 места в задочна форма. Заети са бройките в бакалавърските програми „Биология и химия“, „Български език и английски език“, „Български и немски език“, „Български език и италиански език“, „Български език и китайски език“, „Български език и корейски език“ „Български език и история“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Физическо възпитание“.

До момента общо 309 първокурсници в редовна и 122 в задочна форма са се записали за бакалавърските програми на направление „Информатика и компютърни науки“. Най-желани от кандидат-студентите са бакалавърските програми „Софтуерно инженерство“ и „Софтуерни технологии и дизайн“. И за двете специалности местата в редовно обучение са по 90 души, а за задочно – по 35, като в първата от двете специалности са заети всички места, а във втората – има 3 свободни места в редовна форма. Останалите незаети в направлението са за редовна и задочна форма на специалностите „Бизнес информационни технологии“ и „Информатика“.

Запълнени са 125 от обявените 133 места в специалност „Право“ от едноименното професионално направление. Платена форма на следване са избрали още 19 души – един от тях в редовна форма и 18 в задочна.

С 83 записани в редовна и 6 в задочна форма на обучение професионалното направление „Химически науки“, в „Икономика“ приемът е изпълнен до 99 от общо 102 места в редовна форма на държавния прием. Заети нацяло са местата в четири от петте специалности на направлението – „Финанси“, „Международни икономически отношения“, „Счетоводство“ и „Маркетинг“. Единствено в „Макроикономика“ има 4 свободни бройки.

В професионално направление „Биологически науки“ приемът е изпълнен до 74.42 на сто. Най-голям брой заети места има в „Медицинска биология“, „Молекулярна биология“, „Биоинформатика“ и „Биология“.

С преизпълнен прием, макар и с неголям брой обявени места, са направленията „Социални дейности“ – 30 нови студенти, „Социология, антропология и науки за културата“ – 36 нови студенти, „Изобразително изкуство“ – 16.

В професионално направление „Машинно инженерство“ има 16 нови студенти, но това се равнява на 66.67%. 10 заети места, има и във „Философия“. При „Политически науки“ са заети 77.78% от местата, при „Комуникационна и компютърна техника“ – 78.13%. В „Музикално и танцово изкуство“ запълването е до 85.71%. В направление „Биотехнологии“ единствената специалност „Фармацевтични биотехнологии“ е със заетост 88.57%. В професионално направление „Администрация и управление“ са запълнени 50 места по държавна поръчка, като има и 134 студенти в платена форма.

Запълнени са 57 от 60-те места в редовна форма по държавна поръчка и всички 15 места в задочна форма на направление „Психология“, същевременно има и 29 платено обучение.

В бакалавърската програма „Национална сигурност“ са запълнени 90% или по 18 нови студенти в редовна и задочна форма, както и още 45 студенти с платено обучение.

„История и археология“ може да се похвали с резултат 97.37% или 37 запълнени места по държавна поръчка и 9 с платено обучение.

С най-малко запълване в проценти са „Религия и теология“ (20% запълване, 12 свободни места), „Електротехника, електроника и автоматика“ (46,67% запълване, 16 свободни места), „Физически науки“ (49.17% запълване, 46 свободни места в редовна и 15 в задочна форма) и „Математика“ (50% запълване, 15 свободни места).

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ изпитите ще се проведат на 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.