Специално училище за ученици с увреден „Професор д-р Стоян Белинов“ вече разполага с програми, използвани в сурдопедагогиката за формиране и корекция на произношението

Тотално преобразено образователно пространство под името „Мейкърспейс“ отвори врати в Специално училище за ученици с увреден слух „Професор д-р Стоян Белинов“. STEM кабинетът се намира на третия етаж в училищната сграда, а идейният проект за дизайн на помещението е на арх. Теофана Абаджиева. Цялостният интериор, оборудване и цветове са съобразени с психо-физическите особености на учениците с увреден слух.

Кабинетът е създаден по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Учебното заведение защити проект в малката категория за училища с до 300 ученици, с финансиране до 50 000 лева и със собствени средства в размер на 5000 лева.  В рамките на проекта са обучени десет специалисти – начални педагози, учители по предмети в горен курс, учители ЦДО и рехабилитатори на слуха и говора за работа с Mozabook. Закупени са програми, използвани в областта на сурдопедагогиката в световната практика за формиране и корекция на произношението като Speechviewer, SpeechTherapy, Earobics, ProTrain.

Мейкърспейсите в училището създават условия за придобиване на знания, умения и компетентности с практическа насоченост. В кабинета са оформени два къта с монтирани два интерактивни дисплея, всеки от които съчетава дъска, проектор, компютър с възможност за работа с до 10 ученика и работа с мобилни устройства (таблети).

Съчетаването на нови дигитални технологии с приложни дейности и възможността за творчество, себеизява и креативност мотивират нашите ученици да развиват знанията и уменията си, категорични са преподавателите. Те са на мнение, че новата физическа среда и технологии създават условия за учене чрез творчество, решаване на казуси, експериментиране, откривателство.