Първа копка на нов модерен корпус, където ще бъдат разположени библиотечно-информационният център, музеят на медицината и симулационният център, бе направена днес в Медицинския университет. Строителството на пететажния комплекс трябва да приключи за 730 календарни дни. Финансирането е изцяло със собствени средства на университета.

Симулационният център ще разполага с обособени помещения за високоспециализираните симулатори за виртуална реалност, отделение за стандартизирани пациенти, където ще бъдат ангажирани актьори, както и най-големия център за медицински манипулации (skill center), правен досега.

В новата сграда ще се има мултифункционална зала за 96 души, както и зала за творчески дейности. Навсякъде ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания.

Потребителите на библиотеката ще могат да избират предпочитано място за четене в зоните с естествено осветление, в е-читалня, тиха читалня или в шумоизолирани кабинети за съвместна групова работа. Библиотеката ще разполага със зала за докторанти, зала за библиотечни тренинги и обучения, изложбени площи, зони за разговори и релакс. Ще бъде изградена съвременна информационно-технологична инфраструктура за ползване на електронни и дигитализирани ресурси.

На събитието присъства областният управител инж. Илия Зюмбилев, който подари икона на Светите братя Кирил и Методий за библиотеката.