Петокурсникът от МУ Божидар се включва като доброволец.

Висшето училище стартира кампания „Дарение в натура”, за да осигури предпазни средства за студентите доброволци

Петокурсникът от МУ Божидар Берберов се включва като доброволец.

Медицинският университет започва кампания „Дарение в натура”, която призовава да бъдат предоставени лични предпазни средства, консумативи и апаратура на Катедрата  по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при висшето училище, както и за студентите, които ще работят доброволно в Клиниката по инфекциозни болести при УМБАЛ „Св. Георги”.

„Апелът е да бъдат дарени дезинфектанти, маски, ръкавици, други предпазни средства, а не пари”, заяви зам.-ректорът по Международно сътрудничество и проектна дейност проф. д-р Диляна Вичева.

Информация за кампанията и начините за даряване в натура, могат да се получат на телефони 032/644057, 032/602454 и 0877174402.

До момента десетки студенти от МУ се отзоваха на призива да станат доброволци и помагат на лекарите в Клиниката по инфекциозни болести заради нуждата от кадри за обезпечаване на обслужването на пациенти със съмнения за COVID-19. Стажант-лекари, лаборанти и преподаватели от МУ първи откликнаха на призива на ръководителя на катедрата на проф. д-р Марияна Стойчева. Божидар Берберов е един от първите студенти, които вече работят. Той е студент в 5 курс в Медицинския факултет и дава дежурства в Инфекциозна клиника според седмичния график.

Проф. д-р Мариана Стойчева призова студенти по медицина V и VI курс и студенти от Медицински колеж – III и IV курс, да проявят съпричастност и помогнат Клиниката по инфекциозни болести.

В момента във връзка с разкриването на нови структури за борба с разпространението на COVID-19, има неотложна нужда от медицински персонал. Затова болниците набират доброволци от региона – лекари, стажант-лекари, медицински сестри, фармацевти и студенти.

Припомняме, че Академичният съвет на МУ реши доброволци да бъдат основни помощници на лекарите, които работят в извънредните условия на така създалата се ситуация, като спазват указанията на Националния оперативен щаб.