dig

Проектът „ОМНИА“ се реализира в партньорство с висши училища и научни институти, предвижда изграждането на виртуален университет Медтех, кариерни борси и мобилности

Девет нови мултидисциплинарни магистърски и докторски програми ще бъдат разработени по проект за модернизация на висшето образование на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Усилия по него обединяват Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни болести,  Институтът по молекулярна биология на БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет – Стара Загора. Асоциирани партньори са висши училища от Гърция, Франция и Италия.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 762 516 лева. С тези средства ще бъдат създадени нови програми на български и английски: 3 докторски – „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“, и 4 магистърски – „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“. Предвиждат се и две програми в професионално направление „Фармация“ – „Иновативни лекарства“ и „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес. Очакванията са да бъдат акредитирани от НАОА през март догодина.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година и завършилите успешно ще получат за първи път в България единна диплома, издадена от два или три университета.

„В рамките на проекта Медицински университет – Пловдив ще създаде виртуален университет Медтех, който ще надгради съществуващата онлайн среда за обучение, ще даде възможност на преподаватели и студенти да използват иновативна образователна инфраструктура чрез обединяване на облачни технологии, зали за създаване на дигитално учебно съдържание, контролирано електронно изпитване и провеждане на уебинари“, обясни координаторът на проекта проф. д-р Диляна Вичева – зам.-ректор на университета.

Бъдещите фармацевти ще осъществяват практика в новата виртуална лаборатория „чиста стая“, където ще се прилага индивидуално учене чрез изкуствен интелект и виртуална реалност в новосъздадения „Pharma Sim Centre“.

 

Кариерното развитие на преподаватели и студенти ще бъде насърчено чрез обучения за повишаване на дигиталните и чуждоезиковите умения.  Предстои създаването на мрежа на кариерните центрове на партньорските университети за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите. Заложени са мобилности за обучение, преподаване, практика и научноизследователска дейност в асоциираните по проекта партньорски университети от Гърция, Франция и Италия.