Магистърските програми са разработени по проект в партньорство с осем висши училища и вече са акредитирани

„Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“ – това са четирите нови специалности, по които обявява прием Медицинският университет. Учебните програми са разработени в рамките на проект OMNIA, който университетът изпълнява в партньорство с осем висши училища. Специалностите вече са акредитирани, така че обучението започва от новата академична година.

„Диететика“ е разработка на УХТ и Медицински университет. Новата магистърска програма с мултидисциплинарен характер отразява връзките между храните, храненето, здравето и болестите. Изучават се състав на храните, контрол на качество, хранителният прием, биологичните и социални фактори на околната среда. Основна насока е превенция на болестите и поддържане на добро здраве. Формата на обучение е редовна в рамките на 4 семестъра. Планиран е прием на 25 студенти.

В партньорство с МУ- София, МУ – Плевен и Националния център по заразни и паразитни болести е разработена магистърска програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Началото на учебната година е на 1 юни 2023 година. Тя е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания, които да подпомогнат лекарите по отделните медицински специалности. Завършилите могат да работят в диагностични микробиологични, вирусологични, имунологични и паразитологични лаборатории на болнични и извънболнични заведения.

В партньорство с Национална спортна академия, Демократичен университет на Тракия – Гърция и Университетска болница по ортопедична хирургия и травматология – Франция е разработена магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Тя има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и  мероприятия, както и за медицинското обезпечаване на хора, поставени при екстремни условия, на професионалните и аматьорски спортни клубове.

Магистърската програма „Биостатистика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършилите ще намерят кариерна реализация като специалисти в научноизследователски организации, университетски изследователски групи, болници, фармацевтични компании и регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването.