Медицинският университет лицензира свой собствен Център по професионално обучение и стартира курсове по професия „Асистент на лекаря по дентална медицина“.

„В последните години много медицински кадри предпочетоха да започнат работа в чужбина, привлечени от по-конкурентното заплащане и по-добри условия. Изправени пред опасността да останем без специалисти, но и пред необходимостта да отговорим на динамиката на пазара на медицински грижи, взехме това стратегическо решение”, заяви директорът на Центъра по професионално обучение доц. Георги Томов.

Анализът на пазара в този сектор показа най-голямо търсене на професиите „Асистент на лекаря по дентална медицина“, „Асистент на лекаря“, „Болногледач“ и „Изпълнител на термални процедури“. МУ ще обучава по тези 4 професии, като първият курс вече започна при максимален капацитет. Интересът е голям, затова през септември ще бъде обявен нов.

Професията „Асистент на лекар по дентална медицина” е сравнително нова за България, но не и за света. Тя запълва празнината от прекратяването на обучението на стоматологични сестри. Завършилите обучението могат да работят като асистенти на зъболекаря в дентални клиники и кабинети.

Учебният план включва 15 предмета за обща, отраслова и специфична професионална подготовка и се провежда в базите на Центъра и на Факултета по дентална медицина.

„Материално-техническата база е на световно ниво, а курсистите ще имат практически занятия в Лазерния център, CAD/CAM центъра и Имплантологичния център, което ще ги подготви в максимална степен за бъдещата им професия. Допълнително се изучава и клинична комуникация на английски език”, поясни методическият експерт на направлението доц. Весела Стефанова.

Завършилите обучението полагат държавен изпит и получават Свидетелство за професионална квалификация, валидно и в страните от Европейския съюз.

Центърът партнира с Доброволно формирование “Пловдив 112”, „Каритас България”, Бюрото по труда, болници и социални заведения в Пловдив и региона, за които се разработват специфични образователни инициативи.