Форматът на изпита за магистри остава без промяна, запазва се изискването за минимален бал 24 за участие в класирането

Медицинският университет стартира приема на документи, които могат да се подават онлайн или на място в студентския информационен център. Крайният срок е 27 юни.

Форматът на изпита остава без промяна. Тестът съдържа два модула – по биология и химия, и ще се провежда в един и същи ден. Оценяването ще се прави от отделни комисии и бележките по двата предмета ще участват самостоятелно в балообразуването. Балът се формира от удвоените оценки от теста по биология и химия плюс оценките по тези предмети от ДЗИ или от дипломата за средно образование. Университетът запазва изискването в класирането да участват само кандидати, постигнали минимум бал 24.

Изпитната кампания стартира на 1 юли със скулптиране за желаещите да учат зъботехника. Приемният изпит за магистърските специалности е на 3 юли. Изпитът по етика за медсестри, акушерки и специалностите в Медицинския колеж е между 8 и 12 юли. На 4 юли е изпитът по социелна медицина и здравен мениджмънт. За чужденците са насрочени четири дати – по една през юни и юли и две през септември.

Вузът ще приеме по държавна поръчка 150 първокурсници за специалност „Медицина”, 100 – за „Стоматология” и 90 за „Фармация”.

Миналото лято голяма беше битката и за бройките в платено обучение – 100 човека с високи оценки от приемните тестове, но неприети в държавна поръчка, се съревноваваха за 20 места.