Пловдивските вузове лидери в 10 професионални направления, сочат данните на новата Рейтингова система на висшите училища

Медицината в Пловдив се задържа на първа позиция, а правото в Пловдивския университет следе от втора на трета, отстъпвайки на УНСС. Това сочат данните на новата Рейтингова система, която сравнява представянето на 51 висши училища у нас. Съпоставката е по 52 професионални направления на базата на учебен процес, научна дейност, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж и реализация на завършилите. В изданието на системата за 2019 година за втори пореден път са включени допълнителни индикатори, които измерват регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и пазара на образователни услуги. Потвърждава се наличието на трайна тенденция за подобряване на реализацията на пазара на труда на завършилите висше образование в страната, но в същото време показва наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен.

За формиране на индикаторите в стандартизираните класации е използвана информация от различни източници, включително и от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, както и от международните библиографски бази данни Scoups и Web of Science.

Пловдивските вузове са лидери в 10 професионални направления, показват анализите. Миналата година водеха в 12.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, е начело в шест професионални направления – електротехника, електроника и автоматика, енергетика, комуникационна и компютърна техника, машинно инженерство, общо инженерство и транспорт. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от последните дне години.

Аграрният университет тази година е начело не на три, а на две професионални направления в сравнение с миналата година – “Растителна защита” и “Животновъдство”, като при второто си поделя лидерската позиция с Тракийския университет. Вузът отстъпва първото място в направление „Растениевъдство“, където водещ тази година е Лесотехническият университет. Аграрният отново е четвърти при науките за земята, но се изкачва от седмо на пето място в “Туризъм”. В “Общо инженерство” също бележи напредък и от 10-то място се вдига на 8-мо. Скача от 14-та позиция на 10-та в икономическото направление. В „Администрация и управление“ обаче е чак на 16-то място.

Пловдивският университет отстъпва лидерството на появилото се преди три години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“. Сега се нарежда на втора позиция, заедно с Великотърновския университет. ПУ заема общо седем втори места –  в  „Биологически науки“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по“, „Физически науки“, „Химически науки“. Изкачва се от трето на второ място при филологическото направление, където постига равен брой точки – 51, с Великотърновския университет.

Миналата година ПУ направи сериозен пробив в “Право”-то и се нареди на втора позиция, но тази година я отстъпва на УНСС.  Рейтинговата система нарежда вуза трети и в направленията „Психология“, „Математика“, „Социология“ и „Философия“. Четвърти е по „Религия и теология“, „История“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“. ПУ е на пето място по „Компютърна и комуникационна техника“ и „Информатика“ и на шесто по „Политически науки“. Запазва осмата позиция в „Туризъм“ и „Администрация и управление“. След него по това направление остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Висше училище по икономика и сигурност, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите,  Аграрен университет, Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. ПУ се изкачва от осмо на седмо място в икономическото направление, но в „Машинно инженерство“ пада на девето.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище и тази година е на трето място по „Енергетика“ и „Биотехнологии“, но пада от шеста на седма позиция при „Машинно инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“. Изкачва се от девето на шесто място по „Общо инженерство“ и от седмо на пето по „Електротехника, електроника и автоматика“. Издига се от 12-то на 11-то място по „Икономика“.

Медицинският университет в Пловдив остава лидер в направление „Медицина“, където и предната година беше първи. Миналогодишното второ място запазват „Фармация“ и „Обществено здраве“. „Стоматология“-та се изкачва от трето на второ, където Медицински униоверситет Пловдив е заедно с колегите си от Варна. Отново трето място е отредено и на „Здравни грижи“.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство се нареди на първа позиция в новото направление „Теория на изкуствата“. В  „Музикално и танцово изкуство“ запазва третото място като предходните две години, както и четвъртото в „Педагогика на обучението по“. Изкачва се с две позиции нагоре – от четвърта на втора, в професионално направление „Изобразително изкуство“.