За длъжностите „образователен медиатор“ и „помощник на учителя“ трябва да се изплащат не по-малко от 105% от минималната работна заплата, за която има средства в бюджета на училището

За първи път медиаторите са включени в обхвата на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Тяхната дейност вече е и нормативно регламентирана в Наредбата за финансирането и така училищата получават средства за възнаграждения на хората, които подпомагат учителските колективи, грижат се за връзката между семейство и училище и за включването на децата ежедневно в образователния процес. Това стана ясно по време на церемония за награждаване на отличените в конкурса „Медиатор на годината“. Събитието, организирано от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, се проведе в МОН.

В Колективния трудов договор е записано, че за длъжностите „образователен медиатор“ и „помощник на учителя“ трябва да се изплащат не по-малко от 105% от минималната работна заплата, за която има средства в бюджета на училището.

„Медиаторите са ключов елемент в общите ни усилия по връщане и задържане на децата в клас и затова за мен беше много важно да променим механизма и регламента на тяхната работа, за да гарантираме устойчивост“, подчерта министърът на образованието проф. Галин Цоков. До този момент тяхната дейност се финансираше по различни проекти, а през 2023 г., поради изчерпано финансиране и липса на действия, имаше реална опасност тяхната работа да спре.

„Благодарим, че спасихте професията ни и направихте всички стъпки, за да бъдем истинска част от системата на образованието“, обърна се председателят на УС на Център „Амалипе“ Деян Колев към министър Цоков. Той обърна внимание, че след направените нормативни промени, повече училища ще могат да назначат медиатори със средства от бюджета си, а финансиране ще се използва и по новия проект „Успех за теб“.

За учебната 2023/2024 г. са назначени общо 1 184 медиатори в цялата страна. Министърът благодари на всеки от тях за ежедневната им борба, за да останат децата в класната стая. Той подчерта и важността на работата на медиаторите и представителите на институциите в екипите по Механизъм по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. През последните шест години в клас са върнати около 80 000 деца, като 50 000 от тях са се задържали трайно в училище, а голяма роля за това има и работата на медиаторите.

По време на церемонията Веселин Сандев от “Христо Смирненски” в Омуртаг, бе обявен за „Медиатор на годината“. Призове получиха още петима медиатори.

Проф. Галин Цоков връчи и плакет на МОН на Деян Колев за цялостната му дейност и последователни усилия за развитие на мрежата от медиатори в цялата страна. Министърът благодари на него и на екипа на Центъра за съвместната работа по отношение на осигуряването на достъп до образование за всяко дете и ученик и работата с родителите.