Директорът Веселина Карапеева представи становището на гимназията за кабинети, лаборатории и зали в бъдещата нова сграда на гимназията пред Училищното настоятелство, внася го в общината

Креативни зали с неправилна форма, в които няма фиксирано място за дъската, чиновете или пък масите със столове, за да могат да се пренареждат в зависимост от нуждите на съответното учебно занимание. Това е записано в становището на екипа на Математическата гимназия по повод изготвянето на предстоящо задание за проект на нова сграда на училището. За проектирането й в бюджета на Община Пловдив за 2020 г. са заложени и одобрени от Общинския съвет 300 хил. лева.

„Идеята на становището е, когато общината подготвя конкурса, да бъдат заложени такива критерии, които са съобразени с нашите нужди”, обясни директорът Веселина Карапеева за „Уча в Пловдив”. Снощи пред Управителния съвет на Училищното настоятелство тя представи становището на колегите си за това какво е нужно да има в бъдещата сграда на училището. Освен задължителните класни стаи за текущия учебен процес, са включени допълнителни кътове за различни видове дейности и ателиета за занимания по интереси, както и специализирани кабинети, съобразени с профила на гимназията. Учениците от специалност „Компютърна графика”, например, изучавали също скулптура и предпечатна подготовка, за което имало необходимост от специализиран кабинет.

По мнението на школския екип трябва да бъдат предвидени лаборатории по физика, химия, биология и география, хранилища за материали, компютърни зали и спортен салон.

„В момента в училището има 46 паралелки, което изисква поне 46 класни стаи. Предстои поетапно установяване на едносменен режим. А от догодина за 11. клас ще се премине към организация, която изисква работа по групи”, каза още Веселина Карапеева.

Припомняме, че на 10 февруари се състоя среща между главния архитект на Община Пловдив арх. Димитър Ахрянов, ръководството и представители на Училищното настоятелство. На нея бе обсъдено местоположението на сградата и функционалността й. Предвижда се това да бъде училище на бъдещето с подходящ микроклимат и зони за отдих, в което да има достатъчно учебни зали, така че учениците да минат на едносменен режим на обучение.

Обсъждат се два терена. Единият е в близост са ЕГ  “Пловдив” и ЕГ “Иван Вазов”, като се правят разчети Математическата да бъде в незастроената част към река Марица. Преимуществото в случая е това, че има изградена транспортна инфраструктура, теренът не е застроен и дава възможност в бъдеще да се изграждат общи за трите училища сгради. Алтернативна възможност е парцел №20 зад хотел „SPS”, който е предвиден за училище и е с площ от 32 декара. Проблемът там е липсата на инфраструктура, а средствата за изграждането й не са предвидени в бюджета.

Въпросът за избора на терен ще бъде решаван едва когато стане ясно каква е необходимата площ за изграждане на училището. Арх. Ахрянов, като бивш възпитаник на Математическата гимназия, е приел като своя лична кауза построяването на сградата, за която тепърва ще се търсят средства от държавния бюджет.

Членовете на Училищното настоятелство се надяват през 2023 г. МГ ”Акад. Кирил Попов” да посрещне своите учители и ученици в нова сграда.