Стимули ще има и за студентите, които решат по време на следването да запишат допълнителни курсове за учителска правоспособност

Учениците, които са изкарали отлични оценки на матурата по математика, физика или химия и се насочат към педагогическа специалност в университета, ще бъдат поощрявани с допълнителни стипендии. Това каза просветният министър Красимир Вълчев на заседание на образователната комисия в парламента.

„Първите 30% от учениците, избрали матурата по математика, физика и химия ще бъдат с допълнителна стипендия, ако изберат професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“ и други професионални направления, в които се завършва с педагогическа квалификация“, заяви Вълчев. Стимули ще има и за студентите, които решат по време на следването си да запишат допълнителни курсове, за да придобият педагогическа правоспособност. За базовите училища, в които се провеждат практиките на бъдещите учители, пък ще бъдат предвидени повече средства.

Близо 500 млн. лв. от бюджета тази година бяха заделени за детските градини, училищата и университетите, подчерта Вълчев. С ръста на учителските заплати, за които ще бъдат отпуснати 360 млн. лв, за календарната 2020-а от държавната хазна ще бъдат предвидени повече средства за образование.

Министърът обясни, че има нужда от повече средства за обновяване и модернизиране на ученическите кабинети по математика и природни науки, където оборудването е значителен фактор за качеството на обучение. За целта следващата година ще бъдат увеличени средствата по модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“ от националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Проблем имало и с ученическите общежития, чието състояние влияело при избора на професионална гимназия.

В бюджета за 2020-а ще бъдат предвидени и средства за национални програми в системата на висшето образование. Една от тях ще бъде насочена към модернизиране на учебните планове.