Новата програма е „Технология на софтуерното производство и внедряване”, кандидатстването е до 9 октомври

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет въвежда обучение по магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, съобщи деканът проф. д-р Антон Илиев. Програмата дава възможност за задълбочаване, профилиране и специализиране на знанията и уменията за използване и прилагане на съвременните технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване.

Действащите, както и бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии могат да придобият магистърска степен след обучение в програмата „Обучение по математика в училище” или в програмата „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”.

Начални учители и учители от прогимназията могат да придобият магистърска степен, която ще им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното училище чрез магистратурите: „Обучение по информационни технологии в началното училище” или „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.

Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ от кандидати с висше образование.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 11 ноември, но кандидатстването е по държавна поръчка е до 9 октомври.

Обучението завършва със защита на дипломна работа или с полагане на държавен изпит. Продължителността на обучението е 1 година за кандидатите, завършили бакалавърска специалност от професионалното направление на съответната магистратура, и 2 години за бакалаври от други професионални направления. Освен за платено обучение, са предвидени и определен брой места за обучение по държавна поръчка след класиране по успех.