Главният асистент по клинична имунология е автор на изследване, което намира приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените в имунната система

Д-р Мария Ивановска от Медицинския университет в Пловдив получи награда „Питагор“ за млад учен. Заедно с нея в категорията бе отличен и гл.ас. д-р Венелин Тодоров. Техните награди връчи проф. Анастас Герджиков – председател на Съвета на ректорите.

Петима учени, един научен колектив и една компания са носителите на тазгодишните награди „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за принос в развитието на науката.  В тринадесетото издание на конкурса бяха номинирани 13 представители на българската наука в шест категории. Победителите получиха плакети и парични награди.

Д-р Мария Ивановска e главен асистент по клинична имунология в Медицинския университет в Пловдив. Тя е автор на изследване, което намира клинично приложение за диагностика на остър и хроничен стрес и промените, които настъпват в имунната система. Тя изследва 81 човека, разделени в три групи – студенти, лекари в състояние на хроничен стрес, и  практикуващи йога. Един от изводите в изследването й е да се упражнява някакъв вид спорт поне два часа и половина седмично, като дори и бързо ходене помага. Ако пък се нуждаем от лекарства, най-добре е те да са тип адаптогени, тъй като имат свойството да намалят стреса, достигащ до нашия мозък, но не му позволяват да повлияе на имунната система и да доведе до други усложнения.

Като асистент по клинична имунология, преподава на български и английски език, занимава се с научна дейност.

Д-р Венелин Тодоров е главен асистент в Института по математика и информатика на БАН. Постиженията му са свързани с приложение на математиката в други науки, математическото моделиране и др.

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков връчи голямата награда за цялостен принос в развитието на науката на проф. Людмил Антонов.

Людмил Антонов е професор по химия в Института по електроника и водещ изследовател на Националната научна програма „Вихрен“. Разработил е уникална методология за анализ на сложни равновесни системи с приложение при дизайна на нови функционални материали във високите технологии и при създаването на нови биологично активни молекули.

Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ получи от председателя на журито проф. Костадин Костадинов наградата за научен колектив с резултати в полза на обществото. Екипът е от 32-ма учени, които работят за изграждане на научна инфраструктура за нуждите на морската индустрия.

Заместник-министър Генка Петрова връчи наградата в нова категория – за решаване на обществени предизвикателства. Получи я проф. Ивайло Търнев – началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“, който работи за подобряване достъпа на уязвими малцинства до по-добро здравеопазване. Той въвежда и утвърждава професията „Здравен медиатор“ в България. Разработва и реализира  програми за ранна диагностика на различни заболявания.

От заместник-министър Нели Косева получи отличието си за пробив в науката проф. д-р Светла Данова. Тя е ръководител на лаборатория „Микробна генетика“ в Института по микробиология  на  БАН и прави редица молекулярни изследвания за приложението на млечнокиселите бактерии.

Компанията за клинични изследвания „Комак медикал“ получи „Питагор“ за най-много инвестиции в научна дейност. Компанията извършва  традиционни и  иновативни клинични проучвания  за подобряване качеството на живот.

Тази година в конкурса кандидатстваха 41 учени и научни колективи.