Проектът на Математическата гимназия е подкрепен от ЮНЕСКО. „Пловдив НАЙ – Играй и опознай” прави 3D възстановки на исторически обекти

d-2

На какъв език е ктиторският надпис в Малката базилика, кога е унищожена от пожар, от кой век са стенописите в църквата „Св. Богородица Петричка” в Асеновата крепост. На тези и още куп любопитни въпроси ще трябва да отговорят геймърите, които решат да пробват уменията си с новата компютърна игра „Пловдив НАЙ – Играй и опознай”. Изключително атрактивният проект за историческа 3D игра е реализиран от ученици на Математическата гимназия. Те са създали 3D визуализации на пет знакови  обекта от Пловдивско – Малката базилика, Асенова крепост, Могила Каменица, Червената църква край Перущица, Култов комплекс Долнослав. Също така авторите са програмирали играта и са направили текстурата на обектите на базата на архитектурни планове и скици от музеите. 3D моделите на забележителностите ги възстановяват в оригиналния вид, в който някога са били. Това прави възможно и несъществуващи към момента обекти, каквато е могила Каменица, да бъдат „изградени” наново в автентичната им форма.

 

Проектът  „Да направим достъпно културно-историческото наследство”, който Математическата гимназия реализира, е подкрепен от ЮНЕСКО по повод 60-годишнината от присъединяването на България. Целта е да въвлече подрастващите в историята и културното наследство на Тракия чрез използване на модерни, близки до тях форми, като компютърна игра за миналото на родния край. Идеята е скъсяване дистанцията между научните открития и учениците с използване на нови способи за опазване, съхраняване и популяризиране на миналото.

d-1

Какъв е принципът? Играещият получава въпрос на екрана на компютъра, след което започва да търси скрити артефакти за съответната историческа забележителност. След като отвори картата на Пловдивска област, той вижда точки с петте обекта и решава с кой да започне. Времето тече от момента, в който геймърът кликне върху картата. За успешния изход значение имат броят на точките, които се събират от отговорите на въпросите на теста към всеки обект, сглобяването на артефактите и времето, за което се изпълняват поставените задачи. Докато е в обекта, играчът има на разположение кратък текст с историята на мястото, която може да ползва като жокер. Във всеки един момент той може да се ориентира колко точки е събрал. Играта, реализирана с помощта на екипа на “Би Ви студио”, позволява на посетителя да се разходи из обекта.

Предстои играта да бъде разпространена в училищата от областта. В по-нататъшното развитие на проекта е заложена организация на турнир върху играта.  Победителите на училищно ниво получават предметни награди и право да участват в заключителния общоградски турнир „Пловдив НАЙ- Играй и опознай!“