4-1

Кандидати за магистърски курс “Агробизнес и предприемачество” набира Аграрният университет. Програмата е съвместна инициатива на висшето училище и Института по аграрна икономика в София и се реализира с асоциираното съдействие на Университета Мисури, САЩ и финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по проект ACHANGE.

Магистърската програма дава възможност на завършилите да изградят професионална кариера на активни агролидери, способни ефективно да организират и управляват съвременно аграрно  производство.

Програмата успешно съчетава модерното аграрно образование със солидни комплексни познания в областта на маркетинга, предприемачеството и управлението на земеделските стопанства.

Обучаващите придобиват нови знания, които са в тясна връзка с производството и реализацията на селскостопанската продукция, с нейното окачествяване и ценообразуване. Изучаваните технологични, икономически и управленски дисциплини осигуряват солидни познания по подготовката и управлението на национални и европейски проекти, по бизнес комуникации, иновация и маркетиране на нови продукти. Обучението гарантира цялостното развитие на професионалните, деловите и личностните качества на ръководителя и лидера в агробизнеса.