„Неправилното изговаряне води до проблеми в писмената реч“, казва Магдалена Тодорова от СУ „Цар Симеон Велики“, която вече работи с ново модерно оборудване по проект за подкрепа за приобщаващо образование

В кабинета й не могат да бъдат чути изрази като „не знам“ или „не мога“, а след всяко занимание децата излизат със самочувствието, че са направили поне една, макар и малка, стъпка напред. За днешния Европейски ден на логопедичната терапия гостуваме на логопеда от СУ „Цар Симеон Велики“ Магдалена Тодорова. Поводът е не само професионалния празник, но и новият логопедичен кабинет в училището, в който тя работи индивидуално и групово с 26 деца с говорни нарушения или със специални образователни потребности. Част от обзавеждането е по проект на МОН за подкрепа за приобщаващо образование, а останалата е закупена с общинско финансиране.

„В началото на учебната година правя обследване на езиково-говорните умения на децата в начален етап, разбира се със съгласието на родителите. И ако констатирам нарушения в развитието, започваме работа. Колкото по-рано се открият, толкова по-ефективен ще е резултатът. Защото неправилното изговаряне води до проблеми в писмената реч, а това е фатално за първокласниците, които тепърва се ограмотяват“, обяснява Магдалена Тодорова. Най-често констатираните от нея проблеми са свързани с твърдото „л“, звука „р“ и съскащите съгласни, които децата заменят, защото им е трудно да ги изговорят.

„Надсловът на тазгодишния ден на логопедичната терапия е: „Тук сме, за да ви помогнем” и се фокусира върху необходимостта да бъдат подкрепени семействата за трудностите, които срещат в изграждането на езикови и комуникативни умения при децата, в момент на ограничени социални контакти и подобряване на разбирането за важността на терапията в периода на ранното детство. Това се опитвам да правя в ежедневната си практика в училище“, пояснява Магдалена.

Пред логопедичното бюро в кабинета й има голямо огледало за артикулационна гимнастика. Когато правят зададените упражнения, децата могат да видят дали точно ги изпълняват. Тодорова разполага с набор от масажори, работещи с батерии, които създават вибрации с ниска интензивност. Когато се концентрира върху подобряване на уменията за четене, тя използва т.нар. прозорче с цветен филтър, което позволява на детето да проследява редовете. Благодарение на сензорната пътека развива координацията и концентрацията на учениците, а балансьорът помага за равновесието. В къта за отдих децата могат да се настанят удобно върху яркозеления барбарон, докато дойде време за следващото упражнение.

„Всяко дете има потенциал, който откриваме и развиваме. Моята цел е не само да подпомагам учебния процес, а да развивам и житейските умения на децата“, казва логопедът.

В СУ „Цар Симеон Велики“ има също специализирани кабинети на ресурсния учител на психолога.