Ученици от ОУ "Васил Петлешков" гостуваха миналата година в завода.
Ученици от ОУ “Васил Петлешков” гостуваха миналата година в завода.

Ден на отворените врати за ученици от основните училища и родители обявява немската компания „Либхер“.

Утре в 17.30 часа в завода за хладилници и фризери в ТИЗ ще посрещнат петокласници от ОУ „Екзарх Антим I“. На 14 декември инициативата ще продължи с петите класове на ОУ “Алеко Константинов” и техните родители.

Предложението на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ ученици да посещават предприятия с цел кариерно ориентиране е било подкрепено от  началника на Регионално управление на образованието Антоанета Пакова.

„Възраждащата се индустрия в България има нужда от технически кадри. Искаме да променим създадените преди години нагласи, че производството не предлага кариерно развитие, че работната среда е нехигиенична и се касае единствено за тежък физически труд. Напротив, работните места в заводите в Тракия икономическа зона изглеждат така, сякаш си попаднал в аптека, а автоматизацията на процесите изисква хора с техническо образование. Искаме да преориентираме децата, като им покажем, че ще имат възможност за наистина добра реализация в родината“, казва изпълнителният директор на клъстера Катя Стайкова.

Според проучване на Агенцията по заетостта Пловдив ще е областта с най-голяма нужда от работна сила през следващите 12 месеца. Икономиката на региона търси общо 24 720 работници и специалисти, което е дял от 12% от всички обявени нужди на работодателите в страната. В класацията по области следва София-град. Проучването е обхванало 378 675 активни предприятия в страната със съдействието на Комисиите по заетост към 28-те Областни съвета за развитие.