e528e364e7d3de45eec2488d255503e2

109 участници от 24 организации ще се включат в семинара с международно участие, който организира на 14 юни Пловдивският университет. Висшето училище е домакин на събитието за четвърти пореден път, а провеждането му е съвместна инициатива на Химическия факултет на висшето училище и фирма „АСМ2“.

„Приложения на съвременни аналитични техники в областта на клиничната химия, токсикологията и околната среда“ е темата на семинара, съобщи деканът на Химическия факултет доц. Веселин Кметов.

В него ще вземат участие Пловдивският и Софийския университет, медицинските университети на Пловдив, Варна и Плевен, Университетът по хранителни технологии, научни институти и технологични центрове, изпитвателни лаборатории, държавни агенции и бизнес компании.

В лекционните доклади ще се включат лектори от Словакия и Италия. В постерна сесия ще бъдат изложени и научни разработки с участието на млади учени и студенти. Традиционно ще бъдат отличени три работи, за които бизнесът е осигурил специални награди.