SONY DSC

Възможностите на платформата 3D ехреrience, която е един от най-модерните ITпродукти в света, предназначен за  инженерно проектиране и триизмерни симулации бе представена днес във филиала на Техническия университет. Презентацията се състоя в учебната лабораторията „Инженерите на бъдещето“, създадена от фирма „Хайкад Инфотех“, представител на най-големия софтуерен концерн в света „Дасо Системс“. Немската компания е подарила на висшето училище 10 академични лиценза за 3D experience, които са инсталирани на компютрите в лабораторията. С тях може да се работи и дистанционно, поясни доц. Христиан Панайотов – декан на факултет „Машиностроене и уредостроене, и добави, че почти всички самолети и автомобили се проектират именно чрез тази платформа.

Пловдивският филиал вече има съвместен опит с „Хайкад Инфотех“ за български студент, който е завършил в нидерландски университет в Делфт.  По време на пандемията той прави дипломната си работа дистанционно с платформата 3D experience, а неговият научен ръководител доц. Панайотов помага от Пловдив. Защитената дипломна работа е на тема „Дрон за мониторинг на качеството на въздуха.“

Директорът на филиала проф. д-р Въльо Николов благодари за дарените програмни продукти и каза, че следващата крачка, която правят учените от вуза, е да свържат инженерната програма с академичните 3D принтери, така че всеки студент да премине от своята идея, през симулацията до производството на детайли.