Ключовете на къщата бяха предадени символично на министъра на образованието Красимир Вълчев от бившия консул на България в Одеса Димитър Тучков, купил и дарил имота

Бившият консул на България в Одеса Димитър Тучков купи и дари на българската държава къщата в село Задунаевка, Одеса (Украйна), където Христо Ботев е живял през 1866 и 1867 г. Преди да бъде дарен, имотът е ремонтиран с помощта на бизнесмена Димитър Йоргачов – бесарабски българин.

Ключовете на къщата бяха предадени символично на министъра на образованието Красимир Вълчев във вторник, след като дарението на имота бе извършено миналата година.

„Идеята се роди преди десетина години. Идеята е да се направи музей, който, може би, да се обвърже с къщата-музей на Ботев в Калофер. Къщата потъваше. Направихме железобетонни пояси от кота нула и на първия етаж“, разказа Тучков на министър Вълчев по време на срещата им в министерството и му показа снимки от имота преди и след ремонта. Той е закупил имота с лични средства

15-годишният Христо Ботев е изпратен от баща си даскал Ботьо Петков да учи гимназия в Одеса. След като завършва той става селски учител в Задунаевка (Задунаево), днешна Украйна, където пристига през 1866 г. През следващата година заминава, за да се погрижи за своите близки в родния Калофер.

Едноетажната каменна къща с плевня и изба към нея ще бъде превърната в образователен център „Христо Ботев“, който ще популяризира делото на гениалния поет и революционер сред бесарабските българи. Там ще се организират посещения и тематични събития за децата и учениците от българските неделни училища, финансиране за които ще осигурява всяка година Министерството на образованието и науката. В къщата те ще могат да видят книги и документи за живота, делото и творчеството на Ботев, библиотека с българска литература, видеозаписи на фолклорна музика, танци, пиеси.

Част от образователния център ще бъдат също зали с експонати на творчеството на Ботев към Музея по литература в Одеса.

В Задунаевка има един български музей, в който има и снимки на Ботев, и копия от вестник “Борба”, но самата къща е като светиня, защото там е отсядал и Раковски. Тучков е открил и две непубликувани досега снимки на Ботев, които ще влязат в музея, както и бастуна на бащата на Ботев, дарен от наследниците му на Асоциацията на българите в Украйна.

През учебната 2019/2020 г. МОН отпусна 950 хил. лева за функционирането на 42-те българските неделни училища в Одеска област, в които учат близо 5000 деца и ученици. Всички те развиват дейности, свързани с усвояването на българския език, изучаването на българската история и география, със съхраняването на национално самосъзнание, идентичност, традиции, фолклор и култура. Общият брой на неделните училища в Украйна е 70. За учебната 2020/2021 г. за българската общност там бяха осигурени 1,46 млн. лева.