Размножаването на тестовете да става в зала с видеонаблюдение – това е записано в Правилата за информационна сигурност за провеждане на т.нар. малки матури

Преди копирането на аудиофайла с диктовката върху електронен носител, членовете на комисията за организация и провеждане на НВО трябва да се уверили, че на същия няма други записи. Това се казва в публикуваните от МОН Правила за информационна сигурност за провеждате на националното външно оценяване в 4 клас. Другото изискване е размножаването на тестовете да се извършва в зала с видеонаблюдение, но без да се вижда съдържанието на изпитния вариант. На процеса по разкодиране може да присъства и представител родителите, за да се увери в прозрачността на процедурата.

Припомняме, че миналата година след проверка на всички 57 307 писмени работи от националното външно оценяване по български език и литература в 4 клас бяха открити около 90 теста, които съдържат диктовки с текст, различен от този в  изпитния аудиофайл. Оказа се, че в пет училища в страната на учениците не е пуснат изпратеният от МОН аудиофайл, а са диктувани съвсем други текстове. Директори на училища и квестори понесоха дисциплинарна отговорност за подменените диктовки.

В тазгодишните правила е посочено, че в случай на проблем с отварянето на изпитния материал, незабавно трябва да се уведоми МОН. Паролите се оповестяват половин час преди началото.

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От две години насам текстът за диктовката не се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка ще съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 5 % резерв за всяко училище. След внасянето в залата на изпитния материал всеки ученик получава от квестора теста, а за изпита по математика – и лист за чернова, и се запознава с начина на работа.

Четвъртокласниците ще бъдат допускани и разпределяни в стаите по списък при спазване на дистанция от 1,5 метра. Това е изискването на МОН с цел спазване на противоепидемичните мерки. Медицински специалисти ще мерят температурата на влизане в изпитните зали, където децата ще са с маски. Предвижда се и дезинфекция на ръцете преди началото на изпита в 10 часа.

НВО по български език е на 26 май, а на следващия ден е НВО по математика. Времето за работа е 60 минути. Всички ученици ще трябва да носят химикалка, пишеща с черен цвят. По математика са разрешени молив, гума, триъгълник, линия и пергел, но не е допустима размяна на пособия и вещи между децата.

От изпитната зала може да се излиза след изтичане на 30 минути от началото на изпита и по всяко време след това, в случай че ученикът е приключил и е предал надлежно писмената си работа.

Регионална комисия транспортира всички тестове до мястото на сканирането им на място, определено от министъра на образованието. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки. Оценяването на задачите с избираем отговор се осъществява в електронната система. Проверката става от служебен компютър в определен от началника на РУО оценителски център. Всеки оценител получава индивидуален код за достъп, необходим за идентифицирането му.