МОН събира информация, за да установи училищата с концентрация на деца от уязвими групи

19113993_1336900773023997_4707573262402368679_n

Министерството на образованието събира информация за образователното ниво на родителите, за да се установят училищата с концентрация на деца от уязвими групи. Събираните данни за професионалния ценз и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и училищата е да се анализира социалната среда, в която живеят и се възпитават те, обясняват от просветното ведомство. Целта е да се повиши обхватът на децата и учениците в детските и учебни заведения, да се намали процентът на преждевременно отпадналите от училище, а също така да се постигнат и по-добри образователни резултати, обясни просветният министър Красимир Вълчев.

По думите му информацията, която се събира, е необходима на МОН за промяната, която ще се прави в разпределителния механизъм и в системата на делегираните бюджети за диференцирано финансиране на училища и детски градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи.

Събраните от МОН данни щели да помогнат да бъдат привлечени и задържани учители, мотивирани да работят в „по-предизвикателни училища“. Международните изследвания показват, че образователните резултати на учениците зависят от образователното ниво на техните родители.