Пловдивският филиал на Техническия университет обучава кадри на „Арсенал”

DSCF3893

Фирми от отбранителната промишленост изпитват глад за оръжейни инженери, но ситуацята в страната е плачевна и няма обучени експерти. Това заяви главен асистент Георги Атанасов към  катедра „Машиностроене и уредостроене” в пловдивския филиал на Техническия университет.

„Има тънкости, които няма как да се научат в интернет, а ние разполагаме със специализирани лаборатории. Една от тях е по бързопротичащи процеси, където се изследва, например, изгарянето на барута в различни балистични двигатели. Изследват се взривовете на конкретни боеприпаси и това става чрез математически модели. Съвременото обучение предлага по-голяма и по-добре онагледена информация за различните боеприпаси. Съвременните CAD-системи дават възможност да се моделират военни изделия и бързо протичащи процеси много по-прецизно и нагледно”, обяснява Атанасов.

Студентът завършва с дипломна работа, в която трябва да конструира определен вид стрелково оръжие, части за него или боеприпас. Един от дипломантите му е разработил т.нар. безшумни патрони,  при които барутът и продуктите на горенето му не контактуват директно с куршума, а чрез малко бутало, което избутва куршума в цевта и запушва гилзата така, че да няма изтичане през цевта на силно ускорени барутни газове. По този начин се елиминира един от най-големите шумотворни фактори. Подобни патрони са особено подходящи за специалните служби,

Почти всички, които завършват специалностите, свързани с производството на оръжие и боеприпаси са стипендианти, казва доц. Дечко Русчев – един от капацитетите по приложна механика във филила. И след като завършат отиват във фирмите, които са плащали стипендиите им.

През 2014 година филиалът сключва договор за изнесено обучение в „Арсенал” – Казанлък, и вече го изпълнява. Екип от учени преподава на място военни инженерни науки по направления “Стрелково оръжие” и “Боеприпаси”. Целта е работещите в предприятието  инженери да получат съвременни знания по специалните дисциплини и диплом за следдипломна квалификация.

Очакванията на научните работници от пловдивския филиал на Техническия университет са, че предприятията от отбранителната индустрия все по-често ще търсят контакти с тях. Една от причините е, че се пенсионират оръжейните експерти във военните предприятия, а новите кадри нямат необходимата квалификация. Досега военните ни предприятия изработвали основно образци оръжия, които са само по лиценз на Русия. Нуждата от търсене на нови пазари кара предприятията от военния сектор да търсят разработки и производства и на други съвременни оръжия.