Чака се освобождаването на бройки след записване на 3-годишните в детска градина

1

Едва 240 деца са приети в яслени групи на проведеното на 21 юни класиране за прием в детските заведения,  в което са участвали 1864 деца. От тях 925 са на яслена възраст. Обявените места са общо 1352 – 260 за яслените групи, 803 за първа възрастова група, 130 за втора и 159 общо за подготвителни.

При кандидатстващи 768 деца за първа възрастова група са класирани 526 деца. За останалите наличните свободни места не отговарят на желанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 103 деца са класирани 47, а за подготвителните от участващите 68 са класирани 45.

Като цяло броят на местата в града за децата от 3 до 6-годишна възраст са повече от кандидатстващите, обясняват от общинската администрация. На предстоящите класирания се очакват повече свободни места и за яслените групи  след постъпването на 3-годишните в детските градини.

До 29. юни родителите на класираните трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране е на 11. юли. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 9. Юли, а тези, които използват помощта на директорите –  6 юли.

Анализите показват, че има значителен брой подадени заявления преди няколко месеца, които се прехвърлят автоматично от едно класиране към всяко следващо и в посочените до 5 детски заведения вече няма свободни места. Тези деца няма как да бъдат класирани.

Постъпване на родените през 2011 и 2012 г. деца през учебната 2017/2018 г. в подготвителни групи е задължително съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.